مدلسازی مهاربند های کمانش پذیر در OpenSees

مجموعه ویدیویی مدلسازی مهاربند های کمانش پذیر در OpenSees
مدرس: دکتر سید علیرضا جلالی (برای مشاهده سابقه مدرس کلیک کنید)
مدت زمان: 12 ساعت
اهداف: آشنایی با مکانیزم رفتار غیرخطی مهتربند کمانش پذیر و شیوه عملی مدلسازی آن به روش ماکرو در نرم افزار OpenSees
سرفصلها:
1. ارائه مبانی نظری مدلسازی رفتار کمانشی مهاربندها به روش ماکرو
2. معرفی جزئیات روش مدلسازی شامل آرایش گرهها و المانها و …
3. صحت سنجی روش مدلسازی با استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری چرخه ای یک نمونه ۲ طبقه
4. تعمیم مدل به قاب چند طبقه پارامتریک با بکارگیری برنامه نویسی پیشرفته TCL (ویژگی های مختلفی از مدل شامل: تعداد و ابعاد طبقات و دهانه ها، بارگذاری، مقاطع اعضا و تیپ بندی آنها، آرایش سیستم باربر جانبی در پلان، آرایش مهاربندها و … به سادگی توسط متغیرهای ورودی قابل تعیین خواهند بود)
5. امکان درنظرگیری آرایش های مختلف مهاربندها شامل: شورون V و V معکوس، شورون متناوب در طبقات، ضربدری و واگرا
6. امکان مدلسازی سیستم دوگانه قاب خمشی+مهاربندی با استفاده از تنظیمات مدل
7. اعمال تحلیل های استاتیکی جانبی و تاریخچه زمانی بر روی مدل
*پیش نیاز ها:
• آشنایی به مبانی تحلیل غیرخطی سازه (جهت تسلط کامل به ابعاد نظری آموزش)
• آشنایی کامل با دستورات پیشرفته برنامه نویسی در TCL (جهت فهم کامل مدل برنامه نویسی شده)
(مشاهده ویدیوی «اصول مدلسازی و تحلیل غیرخطی سازه ها در OpenSees» تهیه شده توسط همین مدرس قبل از مشاهده این ویدیو جهت تسلط کامل به پیش نیازها توصیه می شود)

* ویژگی های بسته*
1. فایل های تهیه شده در این مجموعه ضمن داشتن دقت و قابلیت بالا، امکان مدلسازی طیف وسیعی از سازه ها با هندسه و مشخصات مختلف را به راحتی برای شما فراهم می کند.
2. در طول این دوره شما با زبانی ساده و گویا نحوه استفاده مناسب از برنامه نویسی جهت رسیدن به اهداف دوره را خواهید آموخت و به یک تجربه موفق در زمینه استفاده از برنامه نویسی پیشرفته دست خواهید یافت.
3. با خرید این مجموعه شما به جمع خریداران این مجموعه و کاربران ویژه سایت افزوده می شوید و پاسخ گویی به سوالات شما در حیطه موضوعات این مجموعه بصورت رایگان و در اسرع وقت از طریق گروه تلگرامی، ایمیل و یا سایر روش های ممکن صورت خواهد گرفت.
4. آموزش ها در ضمن پرداختن به ابعاد علمی موضوع، شما را به صورت کاربردی برای مدلسازی و تحلیل سازه های با مشخصات دلخواه آماده می کنند.
5. مانند سایر محصولات ما، سطح هزینه این بسته نیز در پایین ترین سطح نسبت به دوره های با شباهت نسبی نگاه داشته شده است تا امکان استفاده از آن برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشورمان در هر سطح مالی فراهم شود.

مدلسازی قاب های خمشی 3-بعدی در OpenSees

مجموعه ویدیویی مدلسازی قاب های خمشی 3-بعدی در OpenSees

مدرس: دکتر سید علیرضا جلالی (برای مشاهده سابقه مدرس کلیک کنید)
مدت زمان: 12 ساعت
اهداف: آموزش مدلسازی 3-بعدی قاب های خمشی در نرم افزار OpenSees به شیوه برنامه نویسی شده و پارامتریک با تمرکز بر دو روش پلاستیسیته «گسترده» و «متمرکز»
سرفصلها:
1. چرا مدلسازی 3-بعدی؟ بیان موارد لزوم استفاده از مدل 3-بعدی در ارزیابی رفتار سازه ها
I. وجود نامنظمی در پلان سازه
II. مواردی که تمرکز مطالعه روی رفتار سیستم باربر ثقلی است (مانند مطالعه خرابی پیش رونده) و در نتیجه مدلسازی یک «قاب» 2-بعدی نمی تواند نماینده خوبی از کل سازه باشد
III. سایر شرایطی که دیدن آنها در یک مدل 2-بعدی ممکن نیست …
2. بایدهای مدلسازی در حالت 3 بعدی: دستگاه مختصات محلی المانها و اهمیت تعریف صحیح آن
3. تنظیم پارامترهای ورودی فایلهای مدلسازی به روش پارامتریک به دو روش:
I. تعریف تیپ های مقاطع سازه ای و ارائه دستی جدول مقاطع تیپها
II. دریافت جدول مقاطع اعضا از نرم افزار ETABS
4. تعریف مصالح غیرخطی و مقاطع فایبر برای مشخصات ورودی به روش برنامه نویسی شده
5. تعریف مصالح لازم جهت تعریف رفتار لنگر-دوران مفاصل متمرکز به کمک مدل Ibarra-Median-Krawinkler
6. معرفی روش مدلسازی رفتار چشمه اتصال در حالت 3-بعدی
7. شروع از مدل قاب خمشی 2-بعدی ارائه شده در مجموعه «OpenSees عمومی» و نوشتن حلقه های برنامه جهت تعریف گره ها، المان ها، دیافراگم صلب و … در حالت مدل 3-بعدی
8. دیدن بارهای ثقلی و جرم ناشی از وزن اعضا، بارهای گسترده سطحی روی کف و بارهای گسترده خطی روی دیوارهای پیرامونی
9. تحلیل استاتیکی غیرخطی مدل در دو راستای افقی مختلف و مقایسه نتایج خاصل از روش های پلاستیسیته گسترده و متمرکز
10. تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه با استفاده همزمان از دو مؤلفه افقی زلزله
11. تعریف رکوردرهای لازم جهت استخراج پاسخ غیرخطی اعضا، دریفت طبقات، برش پایه و …
*پیش نیاز ها:
• مشاهده مجموعه «اصول مدلسازی و تحلیل غیرخطی سازه ها در OpenSees» تهیه شده توسط همین مدرس
• آشنایی به مبانی تحلیل غیرخطی سازه (جهت تسلط کامل به ابعاد نظری آموزش)
• آشنایی کامل با دستورات پیشرفته برنامه نویسی در TCL (جهت فهم کامل مدل برنامه نویسی شده)

* ویژگی های بسته*
1. فایل های تهیه شده در این مجموعه ضمن داشتن دقت و قابلیت بالا، امکان مدلسازی طیف وسیعی از سازه ها با هندسه و مشخصات مختلف را به راحتی برای شما فراهم می کند.
2. در طول این دوره شما با زبانی ساده و گویا نحوه استفاده مناسب از برنامه نویسی جهت رسیدن به اهداف دوره را خواهید آموخت و به یک تجربه موفق در زمینه استفاده از برنامه نویسی پیشرفته دست خواهید یافت.
3. با خرید این مجموعه شما به جمع خریداران این مجموعه و کاربران ویژه سایت افزوده می شوید و پاسخ گویی به سوالات شما در حیطه موضوعات این مجموعه بصورت رایگان و در اسرع وقت از طریق گروه تلگرامی، ایمیل و یا سایر روش های ممکن صورت خواهد گرفت.
4. آموزش ها در ضمن پرداختن به ابعاد علمی موضوع، شما را به صورت کاربردی برای مدلسازی و تحلیل سازه های با مشخصات دلخواه آماده می کنند.
5. مانند سایر محصولات ما، سطح هزینه این بسته نیز در پایین ترین سطح نسبت به دوره های با شباهت نسبی نگاه داشته شده است تا امکان استفاده از آن برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشورمان در هر سطح مالی فراهم شود.

اجزای محدود شیء گرا و افزودن ویژگی های سفارشی در OpenSees

مجموعه ویدیویی اجزای محدود شیء گرا و افزودن ویژگی های سفارشی در OpenSees

مدرس: دکتر سید علیرضا جلالی (برای مشاهده سابقه مدرس کلیک کنید)
مدت زمان: 35 ساعت
اهداف: آشنایی خوب با زبان برنامه نویسی ++C، مرور روش اجزای محدود و فرایند برنامه نویسی آن به روش شیء گرا، آشنایی با متن نرم افزار OpenSees و اقدام به سفارشی سازی آن
سرفصلها:
1. مقدمه: فلسفه ایجاد OpenSees و ضرورت بهره گیری از روش های مدرن برنامه نویسی جهت گسترش نرم افزارهای تحلیل و طراحی سازه ای؛ مسیر و مراحل مورد استفاده در دوره.
2. مروری بر روش اجزای محدود در دو حالت خطی و غیرخطی: ارائه روند تشکیل و حل دستگاه معادلات ماتریسی حاکم بر سازه.
3. مروری بر فرمول بندی المان های تیر-ستون غیرخطی؛ استخراج روابط ریاضی و الگوریتم محاسبه نیروهای داخلی و ماتریس سختی در این المان ها.
4. آموزش مفاهیم پیشرفته برنامه نویسی مانند اشاره گرها و رفرنس ها
5. آموزش مفاهیم و اصول برنامه نویسی شیء گرا
6. ارائه ساختار شیء گرای مورد استفاده در متن نرم افزار OpenSees
7. آموزش دانلود و دسترسی به متن OpenSees و معرفی اجزای آن در محیط نرم افزار Microsoft Visual Studio
8. معرفی پروژه quickMain جهت آشنایی با روند استفاده از اشیاء در روند ایجاد و تحلیل مدل
9. معرفی کلاس های Domain، DomainComponent و TaggedObject و فرایند ذخیره سازی و فراخوانی اشیای مدل از داخل Domain
10. معرفی کلاس ModelBuilder و شیء TclModelBuilder و نحوه ارتباط بین OpenSees و مفسر TCL.
11. معرفی فرایند ایجاد دستورات جدید برای مفسر TCL و مکانیزم کلی اجرای این دستورات در OpenSees
12. معرفی کلاس material و کلاسهای UniaxialMaterial و nDMaterial مشتق شده از آن
13. معرفی فرایند بروزرسانی وضعیت مصالح و المانها در روند تحلیل غیرخطی و تمرکز بر تابع setTrialStrain از کلاس Steel01
14. معرفی کلاس sectionForceDeformation و کلاس های ElasticSection و FiberSection2d مشتق شده از آن
15. معرفی کلاس CrdTransf و کلاسهای LinearCrdTransf2d، PDeltaCrdTransf2d و CorotCrdTransf2d مشتق شده از آن
16. معرفی کلاس Element و کلاس dispBeamColumn2d مشتق شده از آن و تمرکز بر روی تابع update()
17. معرفی تابع update در کلاس forceBeamColumn مشتق شده از کلاس Element
* ویژگی های بسته*
1. مطالب ارائه شده در این بسته برای اولین بار به زبان فارسی ارائه می شوند و حتی ارائه منسجمی نیز از آنها به زبان انگلیسی وجود ندارد.
2. کلی نگری و حرکت از کل به جزء: مسیر طولانی و طاقت فرسای آموزش برنامه نویسی در بسیاری از دوره ها و حتی در سرفصلهای رشته نرم افزار، شروع از مقدمات و مبانی ابتدایی و حرکت قدم به قدم و پیمودن تمام مسیر تا فراگرفتن تمامی جزئیات است. بر اساس تجربه، در صورت استفاده از چنین فرایندی، آموزش زبان C++ و فراگیری متن OpenSees از یک فرد علاقه مند و کوشا قریب به 1 سال زمان خواهد برد. اما روش آموزش در این دوره از یک نگاه کل به جزء بهره می برد و در ابتدای مسیر نقشه ای از کل مسیر ارائه کرده و پس از ارائه چهارچوب و اصول مهم موضوع، آموزش جزئیات را تنها در حیطه ضروری مورد توجه قرار می دهد و فراگیری سایر جزئیات را به شخص فراگیر می سپارد تا به حسب کاربرد و در زمان مقتضی نسبت به آن اقدام کند.
3. هدف محوری و سرعت در رساندن به کاربرد: مسیر فرساینده آموزش به روش سنتی مورد اشاره در بالا، میوه و ثمره دلنشین خود را در انتهای دوره به فراگیر عرضه میکند؛ بر خلاف آن، روش دوره حاضر، یکسره به تعریف هدف مورد نظر پرداخته و آشنایی با متن نرم افزار OpenSees را از ابتدا مورد توجه قرار می دهد و با برداشتن هر گام دانشجو را یک قدم به این هدف نزدیکتر می کند.
4. آموزش فعال و مبتنی بر مطالعه شخصی دانشجو: ضمن آموزش موضوعات مرتبط با هدف دوره، برنامه دوره اشاره ای گذرا به سایر جزئیات موضوع نموده و دانشجو را به مطالعه و تمرین شخصی در زمینه آنها ترغیب می کند تا حداکثر سرعت در رسیدن به یک تسلط کاربردی و دلنشین بر موضوع حاصل شود.

مدلسازی میراگر ویسکوز در OpenSees

مجموعه ویدیویی طراحی و مدلسازی قاب خمشی به همراه میراگر ویسکوز در OpenSees

مدرس: دکتر سید علیرضا جلالی (برای مشاهده سابقه مدرس کلیک کنید)
مدت زمان: 12 ساعت
اهداف: آشنایی با مکانیزم عملکرد و آموزش طراحی آیین نامه ای سیستم های مهاربندی با تاکید بر مهاربند ویسکوز؛ آموزش مدلسازی میراگر ویسکوز به همراه مهاربند چورون در نرم افزار OpenSees به شیوه برنامه نویسی شده و پارامتریک

سرفصلها:
1. مروری بر انواع سیستم های میراگر و معرفی پارامترهای مؤثر بر عملکرد میراگرهای ویسکوز
2. معرفی ضوابط طراحی سیستم های میراگر بر اساس فصل 18 آیین نامه ASCE 7-10
3. تهیه فایل اکسل به منظور طراحی مشخصات سیستم میراگر به کمک نرم افزار ETABS
4. تشریح ابزارهای عددی موجود در OpenSees جهت مدلسازی رفتار میراگر ویسکوز
5. شروع از مدل قاب خمشی توسعه یافته در مجموعه «اصول مدلسازی و تحلیل غیرخطی سازه ها در OpenSee» و افزودن جزئیات لازم برای مدلسازی مهاربندها و میراگر.
6. ارزیابی حساسیت مدل توسعه یافته به وجود یا نبود میراگر در تحلیل های استاتیکی و دینامیکی
*پیش نیاز ها:
• آشنایی به مبانی تحلیل غیرخطی سازه (جهت تسلط کامل به ابعاد نظری آموزش)
• آشنایی کامل با دستورات پیشرفته برنامه نویسی در TCL (جهت فهم کامل مدل برنامه نویسی شده)
(مشاهده ویدیوی «اصول مدلسازی و تحلیل غیرخطی سازه ها در OpenSees» تهیه شده توسط همین مدرس قبل از مشاهده این ویدیو جهت تسلط کامل به پیش نیازها توصیه می شود)

* ویژگی های بسته*
1. فایل های تهیه شده در این مجموعه ضمن داشتن دقت و قابلیت بالا، امکان مدلسازی طیف وسیعی از سازه ها با هندسه و مشخصات مختلف را به راحتی برای شما فراهم می کند.
2. در طول این دوره شما با زبانی ساده و گویا نحوه استفاده مناسب از برنامه نویسی جهت رسیدن به اهداف دوره را خواهید آموخت و به یک تجربه موفق در زمینه استفاده از برنامه نویسی پیشرفته دست خواهید یافت.
3. با خرید این مجموعه شما به جمع خریداران این مجموعه و کاربران ویژه سایت افزوده می شوید و پاسخ گویی به سوالات شما در حیطه موضوعات این مجموعه بصورت رایگان و در اسرع وقت از طریق گروه تلگرامی، ایمیل و یا سایر روش های ممکن صورت خواهد گرفت.
4. آموزش ها در ضمن پرداختن به ابعاد علمی موضوع، شما را به صورت کاربردی برای مدلسازی و تحلیل سازه های با مشخصات دلخواه آماده می کنند.
5. مانند سایر محصولات ما، سطح هزینه این بسته نیز در پایین ترین سطح نسبت به دوره های با شباهت نسبی نگاه داشته شده است تا امکان استفاده از آن برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشورمان در هر سطح مالی فراهم شود.

مدلسازی دیوارهای برشی بتنی در OpenSees

مجموعه ویدیویی مدلسازی دیوارهای برشی بتنی در OpenSees

مدرس: دکتر سید علیرضا جلالی (برای مشاهده سابقه مدرس کلیک کنید)
مدت زمان: 19 ساعت
اهداف: آشنایی با عوامل موثر بر رفتار دیوارهای برشی بتن آرمه و نحوه مدلسازی آنها به روش ماکرو در نرم افزار OpenSees، ایجاد مدل غیرخطی پارامتریک از سیستم قاب خمشی به علاوه دیوار برشی بتنی و صحت سنجی آن بر مبنای نتایج آزمایشگاهی
سرفصلها:
1. ارائه مبانی نظری حاکم بر رفتار دیوارهای برشی بتن آرمه
2. معرفی روش های مختلف مورد استفاده جهت مدلسازی دیوار برشی بتن آرمه به روش ماکرو (شامل روش های ستون معادل فایبر، المان های عمودی متعدد MVLEM و المان های عمودی متعدد با اندرکنش نیروی برشی-لنگر خمشی SFI-MVLEM)
3. شروع از مدل قاب خمشی توسعه یافته در دوره «اصول مدلسازی و تحلیل غیرخطی سازه ها در OpenSees» با وارد کردن پارامترهای طراحی دیوار (مقطع و آرماتورگذاری المان مرزی و جان دیوار در طبقات مختلف) به عنوان ورودی و بسط مدل به منظور مدلسازی دیوارهای برشی بتن آرمه
4. در نظر گرفتن پارامتر ورودی برای تعیین روش مدلسازی دیوار و صحت سنجی روش های مختلف مدلسازی با استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری چرخه ای یک نمونه آزمایشگاهی
5. بسط مدل برای حالتی که بتوان از هر دو روش پلاستیسیته گسترده و متمرکز در مدلسازی المانهای قاب بهره گرفت
6. بسط مدل برای حالتی که چندین دهانه از یک طبقه شامل دیوار باشند (مورد نیاز جهت مدلسازی سیستم دیوارباربر و نیز دیوار حایل)
7. بسط مدل برای در نظر گرفتن طول دهانه نامنظم و متغیر در دهانه های مختلف
8. بسط مدل برای دیدن وجود بازشو در بعضی دهانه ها
9. اعمال تحلیل های استاتیکی جانبی و تاریخچه زمانی بر روی مدل
*پیش نیاز ها:
• آشنایی به مبانی تحلیل غیرخطی سازه (جهت تسلط کامل به ابعاد نظری آموزش)
• آشنایی کامل با دستورات پیشرفته برنامه نویسی در TCL (جهت فهم کامل مدل برنامه نویسی شده)
(مشاهده ویدیوی «اصول مدلسازی و تحلیل غیرخطی سازه ها در OpenSees» تهیه شده توسط همین مدرس قبل از مشاهده این ویدیو جهت تسلط کامل به پیش نیازها توصیه می شود)

* ویژگی های بسته*
1. فایل های تهیه شده در این مجموعه ضمن داشتن دقت و قابلیت بالا، امکان مدلسازی طیف وسیعی از سازه ها با هندسه و مشخصات مختلف را به راحتی برای شما فراهم می کند.
2. در طول این دوره شما با زبانی ساده و گویا نحوه استفاده مناسب از برنامه نویسی جهت رسیدن به اهداف دوره را خواهید آموخت و به یک تجربه موفق در زمینه استفاده از برنامه نویسی پیشرفته دست خواهید یافت.
3. با خرید این مجموعه شما به جمع خریداران این مجموعه و کاربران ویژه سایت افزوده می شوید و پاسخ گویی به سوالات شما در حیطه موضوعات این مجموعه بصورت رایگان و در اسرع وقت از طریق گروه تلگرامی، ایمیل و یا سایر روش های ممکن صورت خواهد گرفت.
4. آموزش ها در ضمن پرداختن به ابعاد علمی موضوع، شما را به صورت کاربردی برای مدلسازی و تحلیل سازه های با مشخصات دلخواه آماده می کنند.
5. مانند سایر محصولات ما، سطح هزینه این بسته نیز در پایین ترین سطح نسبت به دوره های با شباهت نسبی نگاه داشته شده است تا امکان استفاده از آن برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشورمان در هر سطح مالی فراهم شود.

دوره عمومی Opensees

مجموعه ویدیویی OpenSees عمومی

مدرس: دکتر سید علیرضا جلالی (برای مشاهده سابقه مدرس کلیک کنید)
مدت زمان: 35 ساعت
اهداف: آشنایی کاربردی و مثال-محور با اصول مدلسازی اجزای محدود و روند حل غیرخطی مدلها و روش های مدلسازی اعضای سازه ای به روش ماکرو با تمرکز بر قابهای خمشی فولادی و بتنی و استفاده از شیوه پارامتریک (برنامه نویسی شده)
سرفصلها:
• بخش اول: ارائه مفاهیم و آموزش فرایند کلی انجام تحلیل غیرخطی در OpenSees در قالب مثال های ساده
1. مقدمه: مروری بر فرایند اجزای محدود و معرفی مقایسه ای قابلیت های ارایه شده توسط OpenSees در این فرایند –
2. نصب و راه اندازی و شروع کار با OpenSees
3. ساخت و تحلیل اولین مدل: ستون الاستیک تحت بار جانبی
4. ورود به تحلیل غیرخطی: تحلیل لنگر-انحنای یک مقطع فایبر
5. مثال ۳: تعمیم مثال ۱ به حالت غیرخطی با استفاده از روش پلاستیسیته گسترده
6. مثال ۴: تحلیل مثال قبل در حضور اثرات غیرخطی ناشی از تبدیل هندسی

• بخش دوم: مدل سازی قاب خمشی فولادی و بتنی با هندسه کاملا دلخواه با استفاده از آموزش های بخش اول و با تکیه بر برنامه نویسی TCL

7. مدلسازی قاب خمشی فولادی n طبقه و m دهانه با مقاطع کاملا دلخواه و متغیر با استفاده از پلاستیسیته گسترده شامل اعمال تمامی روش های تحلیل
8. مدلسازی مسئله قبل برای قاب خمشی بتن آرمه
9. حل مسئله قبل برای مقاطع فولادی و بتنی با استفاده از روش پلاستیسیته متمرکز

* ویژگی های بسته*
1. با خرید این مجموعه شما به جمع کاربران ویژه ما افزوده می شوید و پاسخ گویی به سوالات شما در حیطه موضوعات این مجموعه بصورت رایگان و در اسرع وقت از طریق گروه تلگرامی صورت خواهد گرفت.
2. آموزش ها در قالب مثال ارائه شده و ضمن داشتن غنای علمی و ارتقای سطح دانش تحلیل غیرخطی، شما را به صورت کاربردی با موضوع آشنا می کنند.
3. بدلیل محدودیت زمانی دوره، امکان ورود به همه موضوعات تخصصی نظیر سیستم های مهاربندی، دیوار برشی و … با تمرکز کافی نبوده است. با این حال، در صورت کسب تسلط مورد نظر به مطالب ارائه شده در قالب مثال پایه قاب خمشی، مسیر مدلسازی و تحلیل مثال های دیگر نیز بسیار هموارتر خواهد شد.
4. مطالب ارائه شده در این بسته برای اولین بار به زبان فارسی ارائه می شوند و حتی ارائه منسجمی نیز از آنها به زبان انگلیسی وجود ندارد.
5. مانند سایر محصولات ما، سطح هزینه این بسته نیز در پایین ترین سطح نسبت به دوره های با شباهت نسبی نگاه داشته شده است تا امکان استفاده از آن برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هر سطح مالی مقدور شود.
قیمت: تومان
• گزیده هایی از ویدیوی دوره

دوره IDA

مجموعه ویدیویی تحلیل IDA سازه ها در OpenSees و بر مبنای دستورالعمل FEMA P695

مدرس: دکتر سید علیرضا جلالی (برای مشاهده سابقه مدرس کلیک کنید)
مدت زمان: 16 ساعت
اهداف: آشنایی با مبانی مواجهه با عدم قطعیت لرزه ای و روش های مختلف آن، آشنایی با روش IDA و الگوریتم های پیاده سازی آن، تهیه کدهی TCL برای انجام تحلیل IDA به کمک نرم افزار OpenSees
سرفصلها:
1. مقدمه ای بر دستورات برنامه نویسی تی سی ال
2. اشاره ای بر منابع عدم قطعیت (زمین لرزه و مدلسازی) در ارزیابی عملکرد لرزه ای و روش مواجهه با آن ها
3. مفاهیم مرتبط با روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA) برای در نظر گرفتن عدم قطعیت زمین لرزه
4. پیاده سازی تحلیل IDA در OpenSees روی یک سیستم یک درجه آزادی با استفاده از الگوریتم گام ثابت و ذکر دلایل ناکارآمدی آن
5. معرفی الگوریتم Hunt-Fill جهت پیاده سازی تحلیل IDA با صرف حداقل زمان و با بالاترین سطح دقت
6. تهیه کد TCL جهت پیاده سازی الگوریتم Hunt-Fill روی مدل های OpenSees
7. تهیه کد TCL جهت استخراج منحنی های IDA تجمیع شده و صدک های 16، 50 و 84 ام
8. تهیه کد TCL جهت استخراج منحنی های شکنندگی از نتایج IDA
9. استخراج ظرفیت فروریزش میانه و ضرایب کنترل کفایت سازه CMR و ACMR بر اساس نتایج pushover، طیف طرح آیین نامه و ظرفیت فروریزش میانه
10. تهیه کد TCL جهت مواجهه با واگرایی عددی قبل از وقوع نرم شدگی و فروریزش سازه ای

* ویژگی های بسته*
1. با خرید این مجموعه شما به جمع کاربران ویژه ما افزوده می شوید و پاسخ گویی به سوالات شما در حیطه موضوعات این مجموعه بصورت رایگان و در اسرع وقت از طریق گروه تلگرامی صورت خواهد گرفت.
2. آموزش ها در قالب مثال ارائه شده و ضمن داشتن غنای علمی و ارتقای سطح دانش تحلیل غیرخطی، شما را به صورت کاربردی با موضوع آشنا می کنند.
3. مطالب ارائه شده در این بسته برای اولین بار به زبان فارسی ارائه می شوند و حتی ارائه منسجمی نیز از آنها به زبان انگلیسی وجود ندارد.
4. مانند سایر محصولات ما، سطح هزینه این بسته نیز در پایین ترین سطح نسبت به دوره های با شباهت نسبی نگاه داشته شده است تا امکان استفاده از آن برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هر سطح مالی مقدور شود.